Job Opportunity

ร่วมงานกับเรา
image

Programmer .NET รับสมัครด่วน Urgent

vb.net c# sql language mssql server stored procedure mvc mvp

รายละเอียดการทำงาน

ทำการวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล, วางโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา visual .net, T-SQL
หากมีความรู้ความสามารถด้าน ERP จะพิจรณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน
งานประจำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมภาษา vb.net, c#, sql server

สวัสดิการ
ทำงาน จันทร์~เสาร์
ประกับสังคม
ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพศ ชาย หรือ หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงาน 0~2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
image

Sale Admin รับสมัครด่วน Urgent

Sale Sale Admin ERP

รายละเอียดการทำงาน

ติดต่อกับลูกค้าเกี่ยวกับงานขาย ประสานงานขายระหว่างเซลล์กับลูกค้า ฯลฯ
หากมีความรู้ความสามารถด้าน ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน
งานประจำ

สวัสดิการ
ทำงาน จันทร์~เสาร์
ประกับสังคม
ค่าทำงานล่วงเวลา
ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
เพศ ชาย หรือ หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงาน 0~2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
image

Technical Sale รับสมัครด่วน Urgent

Sale Technical Sale ERP

รายละเอียดการทำงาน

ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานขาย
หากมีความรู้ความสามารถด้าน ERP หรือ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบงาน
งานประจำ

สวัสดิการ
ทำงาน จันทร์~เสาร์
ประกับสังคม
ท่องเที่ยวประจำปี

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย หรือ หญิง มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
อายุ 22 ปีขึ้นไป
เคยใช้โปรแกรม ERP หรือ SAP - B1
สามารถวางแผนการทำงานด้านงานโรงงานได้
ประสบการณ์ทำงาน 0~2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
เคยเป็น Sale โปรแกรม ERP มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ