About Us

เกี่ยวกับบริษัทของเรา
ผลิตภัณฑ์:
image

image

image

งานของเรา

  • เราจะพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • เราจะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีคุณภาพ
  • เราจะพัฒนาระบบบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์หลัก ที่จะเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดย ทางบริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานภายในแผนงาน และสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานให้กับผู้ประกอบการณ์ที่เลือกใช้ระบบทำให้ลูกค้าของเราก้าวไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันขององค์กรในธุรกิจของเขาได้เป็นอย่างดี

ลักษณะขององค์กร

บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้ทางบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มี Solution ที่ตรงตามความต้องการสำหรับ ธุระกิจการผลิต และการจัดจำหน่าย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการผลิต MRP (Manufacturing Resource Planning), การวางระบบบริหารองค์กร ERP (Enterprise Resource Planning),การบริหารตารางการผลิต APS (Advanced Planning and Scheduling),การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management), การดูแลบริหาร จัดการอพาร์ทเม้นท์ ADM (Apartment & Dormitory Management) และระบบ Logistics Planning ระบบเหล่านี้ครอบ คลุมการจัดการของการผลิตข้อมูลด้านการเงิน, การขายและการสนับสนุนการบริการลูกค้า การจัดจำหน่าย และการบริการ หลังการขาย

วันนี้บริษัทของเราได้รวบรวมโซลูชั่นเฉพาะทาง สำหรับธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการผลิตอะไหล่ และชิ้นส่วนของรถยนต์, ธุรกิจการฉีดพลาสติก, ธุรกิจการขึ้นรูปเหล็ก และสแตนเลส, ธุรกิจหล่อโลหะ, ธุรกิจเครื่องประดับ, ธุรกิจประกอบเครื่องจักร เครื่องกลต่างๆ ,ธุรกิจร้านค้า วัตถุก่อสร้าง, ธุรกิจ นำเข้า / ส่งออก ซึ่งทั้งหมดนี้ที่พัฒนาขึ้นโดย ทีมงาน บุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวและทักษะใน การดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การวิจัยดำเนินงาน การออกแบบและวางระบบให้ภาคอุตสาหกรรมที่ หลากหลาย ทำให้ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าโซลูชั่นที่เรานำเสนอ จะสามารถ แก้ไขปัญหาการบริหารงา

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การให้บริการลูกค้าและการพัฒนา ด้วย Solution ที่ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางบริษัทมีบริการจากวิทยากร และผู้พัฒนาระบบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยละเอียด ของ solution ที่มีความหลายหลายต่างๆ และระบบของทาง

บริการให้คำปรึกษาการดำเนินงาน

บริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม มีความชำนาญการวางระบบบริหารการผลิต, จัดทำต้นทุนการผลิต, บัญชี-การเงิน, การกระจายสินค้า ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเชิงลึก รวมถึงซอฟต์แวร์การผลิต การจัด จำหน่าย บัญชีและการเงิน  ขายหน้าร้าน ระบบการจัดการภาษี ระบบการบริหารธุรกิจ ระบบบริหารงานบุคคล รองรับในเรื่อง ของการคำนวณ การวางแผนการขนส่งและการกำหนดเวลา การจำลองสถานะการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้ ล้วนแต่ถูกพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Solution ของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯยังบริการ ให้คำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การทำงานอย่างเป็นระบบของลูกค้าทำงานได้ เต็มป

บริษัทฯมีศูนย์ให้คำปรึกษา (Call Center), e-Learning, ศูนย์ฝึกอบรม, การอบรมการใช้งานโปรแกรมถึงสถานที่ ให้กับองค์กรที่ใช้ Software ของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งาน โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบข้อซักถามต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการสาธิต ซึ่งจะประกบติดกับ Users ผู้ทำงานให้มี ความเข้าใจในการทำงานมากที่สุด

ในส่วนของ องค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมจะมีผู้ดูแลระบบ Network ภายในองค์กรของตนเอง ทางบริษัทฯ มีบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะช่วยออกแบบ และดูแลระบบเครือข่ายของท่านให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

Company description

ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี โดยทีมงานมืออาชืพที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

อันจะนำท่านไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

"เราจึงมีความเชื่อมั่นว่า

เราจะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างตรงจุด

ภายในระยะเวลาอันสั้น"