Customers testimonials

คำรับรองจากลูกค้า

“Software และ Hardware มีความเกี่ยวข้องกับ Productivity เราต้องยอมรับว่า Productivity เป็นสิ่งสำคัญ เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุด”

คุณสมศักดิ์ จันอินทร์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์ จำกัด


“ตอบโจทย์ ราคาสมเหตุสมผล ซึ่งเดิมทีระบบ Manual ทำให้เกิด Human Error การคำนวณผิด ข้อมูลเกิดความผิดพลาด แต่หลังจากใช้โปรแกรม โปรแกรมเข้ามาช่วยเช็คความผิดพลาดต่างๆ ทำให้ Monitor ได้ทัน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และยังลดต้นทุนในส่วนของการผลิตเพราะช่วย Manage วัตถุดิบอีกด้วย”

คุณหรรษา วรัญญูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
คุณปิยนุช วรัญญูวงศ์ ผู้จัดการโรงงานบริษัท

บริษัท สยามแฟชั่น จิวเวอร์รี่ จำกัด


“รู้สึกเลยว่า เราเข้าใจในส่วนของเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เพราะมีผู้เชียวชาญเข้ามาสอนการใช้งานทำให้เราเปิดกว้างในเรื่องของการใช้งานซอฟท์แวร์นี้ ทำให้รู้ว่าDATA นี้นำไปต่อยอดและครอบคุมในตัวของเนื้องานได้มากขึ้น”

คุณสุนีย์ รุ่งเรืองไพฑูรย์
กรรมการผู้จัดการบริษัทยูโรเซีย ฟู้ดส์เทรดดิ้ง แอนด์เอเจนซี่ จำกัด


“นอกจากซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ขึ้นระบบได้เร็วแล้ว ยัง Customize งานให้ฝ่ายขายสามารถส่ง order ได้ real time, สะดวกขึ้น ประหยัดเวลา และมีความแม่นยำ"”

คุณนิชฌาน ศิริสกุลงาม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด


“ในประเทศไทยเรามีสมาคม เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องซอฟต์แวร์มากมาย โปรแกรมเมอร์ของคนไทยเก่งครับ และสามารถเขียนโปรแกรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการของไทยได้อย่างแน่นอน และที่สำคัญการเป็นคนไทย สื่อสารกับคนไทย เราก็จะได้ซอฟต์แวร์ตรงความต้องการของคนไทยจริงๆด้วยเช่นกันครับ”

คุณณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ
รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด


“การใช้ซอฟต์แวร์ของ BCI นำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิตที่แม่นยำขึ้นทำให้ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงงานได้ชัดเจน ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า ลดปัญหาของเสียจากการผลิต ทำให้ข้อมูลในองค์กรมีความถูกต้องแม่นยำสูงขึ้นมาก”

คุณสรณี มะลิรักษ์


ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท สยามอุตสาหกรรมเทปกาว จำกัด