ระบบ AI ทำให้หุ่นยนต์เป็นมากกว่าหุ่นยนต์

 ปัจจุบันนี้ ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในหุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานและตัดสินใจเองได้อย่างอิสระ เพราะจากเดิมมนุษย์จะต้องป้อนคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

   หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นด้วยระบบ AI การพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมนำระบบ AI เข้ามาใช้ในหุ่นยนต์ Cobot เพื่อทำให้หุ่นยนต์โคบอทเป็นได้มากกว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานอันตรายและงานจำเจน่าเบื่อแทนมนุษย์ ควบคุมตัวเองได้: ในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรมโคบอทจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ทำงานได้ด้วยตัวเองและควบคุมการทำงานของตัวเองได้ผ่านระบบ AI มีการมองเห็น: ด้วยความสามารถนี้ Cobot ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI สามารถจดจำทิศทางของชิ้นส่วน ทำการตรวจสอบ เลือกงานและวางแบบไดนามิก ตลอดจนสามารถอ่านผลลัพธ์จากอุปกรณ์ทดสอบและสามารถตัดสินใจผลิตงานได้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสม มีการปรับตัว: Cobot ที่ทำงานด้วยระบบ AI จะสามารถปรับและเคลื่อนย้ายงานได้เหมือนการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร มีการปรับควบคุมแรงที่จำเป็นในการเลือกชิ้นส่วนจากสแต็ค; ตรวจจับและหลีกเลี่ยงการชน อีกทั้งยังตอบสนองต่อข้อผิดพลาดด้วยโซลูชั่นใหม่ๆ มีการเรียนรู้: Cobot ที่ทำงานด้วย AI สามารถคาดคะเคความน่าจะเป็นที่งานจะล้มเหลวได้ และระบุรูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อผลักดันตัวเองให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น มีการปรับใช้: Cobot ที่ทำงานด้วย AI สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลงานเดิมเพื่อแบ่งปันและสื่อสารกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆเพื่อควบคุมระบบการทำงานต่างๆ สามารถควบคุม: หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถควบคุมเครื่องจักรอื่นๆเพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่มา: Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business
https://techsauce.co