Q.Soft POS
image
Q.Soft POS

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารร้านสะดวกซื้อ หรือ สำหรับบริษัท ที่มีจุดขายหน้าร้านหลายสาขา ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้

คือ ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโปรแกรมบริหารและวางแผนการผลิต (MRP) ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับ เพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง(Actual Cost) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

Q.Soft POS - Point of Sale

โปรแกรม Q. Soft POS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

14.12.2017 14:56 โดย: Admin

1. ระบบขายหน้าร้าน (จุดขาย คิดเงิน)
2. ระบบโปรโมชั่น
3. ระบบสต็อกสินค้า
4. ระบบแจ้งซ่อมสินค้า


ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
1. สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลือ
2. สามารถขายสินค้าผ่านระบบ Barcode ได้
3. สามารถกำหนดโปรโมชั่นการขายสินค้าได้หลากหลาย
4. รองรับระบบสมาชิก และราคาสมาชิก
5. สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือเต็มรูปแบบได้
6. สามารถรับชำระได้ทั้ง เงินสด บัตรเครดิต
7. สามารถแสดงยอดคงเหลือสินค้าแยกตามคลัง หรือสาขาได้
8. สามารถโอนสินค้าข้ามสาขาได้
9. สามารถเช็คข้อมูลการรับประกันสินค้าได้
10. สามารถทำเรื่องแจ้งซ่อมที่สาขาไหนก็ได้
11. สามารถติดตามสถานะงานแจ้งซ่อมได้
12. สามารถเช็คประวัติการซ่อมได้
13. สามารถเรียกข้อมูลการขายย้อนหลังได้
14. สามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้