Q.Soft POS for Restuarant
image
Q.Soft POS for Restuarant

ระบบโปรแกรมขายหน้าร้านอาหาร ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับธุรกิจร้านอาหาร โดยใช้เทคโนโลยี ASP.NET ของทาง Microsoft ซึ่งทำให้การบริหารร้านเป็นไปได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพทำให้มีรายได้หรือผลตอบแทนต่อโต๊ะอาหารสูงขึ้น

Q.Soft POS for Restuarant

โปรแกรม Q.Soft POS for Restuarant ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

14.12.2017 15:05 โดย: Admin

1. สามารถจัดการข้อมูลเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม
2. สามารถกำหนดราคาอาหาร เครื่องดื่ม กำหนดราคาอาหาร เครื่องดื่มตามโซน
3. สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน แบ่งตามตำแหน่งของพนักงาน
4. สามารถสร้างโซนการให้บริการ กำหนดราคาค่าบริการต่าง ๆ ได้ตามโซน
5. สามารถกำหนดค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานได้
6. ระบบสมาชิก คูปอง ส่วนลด
7. รายงานสรุปยอดต่าง ๆ
8. รองรับการแสดงผลทั้ง Desktop Tablet และ Mobile